Bireysel Görüşmeler

Bireysel Görüşmeler


Öğrencilerin okulda oldukları zaman içerisinde vaktimizin çoğu onlarla birlikte geçer. Sabah öğrenciler giriş kapılarında karşılanır ve koridorlar gezilerek eksik olan şeyler belirlenir. Zilin çalması ile öğretmenlerin sınıflara girmesi beklenir; eğer boş ders varsa yardımcı öğretmene haber verilir. İlk aylardaki gözlemler, sınıf atmosferini belirlemek amacıyla yapılır.

Öğrenci Yönlendirme: Herhangi bir disiplin sorunundan gelen öğrenci ile kesinlikle yaşadığı problem hakkında konuşulmaz. İlk önce “güven“ sağlamak önemlidir. Ardından belirli bir görüşme takvimi ayarlanır ve görüşmeler yapılır. Bir öğrenci dışarıdan bir destek alacaksa izlenecek prosedür şöyledir:

1. Sınıf öğretmeninin bir hafta boyunca dolduracağı gözlem formu

2. Branş öğretmeninin bir hafta boyunca dolduracağı gözlem formu

3. Psikolojik Danışman ve Rehber’in en az üç farklı derste gözlemlemesi

4. Veli ile konunun paylaşılması

5. Ortak bir karar alınması

Öğrenci ile bireysel olarak yapılan çalışma, velisine o gün içinde mutlaka bildirilir. PDR birimi disiplin sağlama yeri değildir. Bu konuda öğretmenlere gerekli olan uyarılar mutlaka yapılır. Öğrenciler, cezalandırma amacıyla birime gönderilemez.