Grup Rehberliği

Grup Rehberliği

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılacaktır. Grup çalışmalarında “gönüllülük” esastır. Yapılan test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği belirlenir. Bu çalışmaya katılıp katılmama kararı veliye aittir.

• Öfke kontrolü

• Sınav kaygısı

• Yaratıcılık- yaratıcı düşünme

• Verimli ders çalışma

• Sosyal becerileri geliştirme

• Stresle başa çıkma

• Özbakım becerilerini geliştirme

• Serbest zamanları değerlendirme

• Problem çözme becerileri

• Matematik kaygısını azaltma

• Olumlu kişilik özelliklerini geliştirme

• Mesleki rehberlik

• Atılganlık

• Etkili iletişim