Aile Rehberliği

Aile Rehberliği

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması.

• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama.

• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme.

• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme.

• Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme.

• Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

• Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması.

• Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması.

• Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi.

• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması.