Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi


Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Değerler Eğitimi ise, ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. İyi karakterli bireyler yetiştirmek için çalışan Açı Eğitim Kurumlarında, yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi insani değerlerin yanı sıra öğrencilerine milli, manevi, sosyal ve kültürel değerler kazandırmayı hedefler.


İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkiler. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, çocukların ileride nasıl birer anne veya baba olacaklarına kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar.


Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, hoşgörü, saygı, barış, özgüven ve bunun gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.