Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme


Açı Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimizin akademik ve psikolojik gelişimlerini ve öğrenme süreçlerini yakından takip edilir. Bilgi, anlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve becerileri bilimsel tekniklerle, objektif olarak incelenir. Çocukların, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise hedefleri bu incelemelerin sonucuna göre belirlenir.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimizde öğrencilerimize; kendi yeteneklerini tanımaları ve geliştirmeleri, çevreleriyle uyumlu yaşamaları, planlı ve verimli ders çalışmaları, sınav kaygısı vb. problemlerini aşabilmeleri ve doğru kariyer planlaması için rehberlik hizmeti verilir. Bu amaçla sınıflara rehberlik dersleri yapıldığı gibi, bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.


Rehberlik Servislerimizde, Bireyi Tanıma Teknikleri olarak uyguladığımız test ve envanterlerden bazıları,


• Mesleki Yönelim Envanteri

• Akademik Benlik Kavramı

• Problem Tarama Envanteri

• Sınav Kaygısı Envanteri

• Çalışma Davranışı Ölçeği

Hızlı okuma, hızlı soru çözme ve zamanı dikkatli kullanma, dikkat geliştirme, hafıza geliştirme teknikleri, lise ve üniversite tanıtım ve gezileri ve moral – motivasyon amaçlı programlar Rehberlik Servisi tarafından organize edilir. Rehberlik servislerimiz tercih danışmanlığı da yaparak kariyer planlamada öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.