Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı


Çoklu Zeka Kuramı, zekanın tek ve baskın bir yetenekten öte, farklı özel meziyetlerden oluştuğunu kabul eden ve çok yönlü öğrenme stillerini olanaklı kılan bir öğretim modeldir

Açı Eğitim Kurumları, tek düze, geleneksel metotların yerine koyduğu Çoklu Zeka Kuramı ile çocukların benliklerini keşfetmelerini, bireysel farklılıklarına göre beceri ve potansiyellerini artırıp, kendilerini geliştirmelerini sağlar.

Çoklu Zeka Kuramı, 1983 yılında Amerikalı psikolog Howard Gardner tarafından geleneksel zeka kuramına eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Bu kurama göre, her bireyin birbirinden farklı gelişen pek çok zekası vardır. Howard Gardner, bu zeka türlerini genel olarak 8 alanda toplamıştır. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren belli zeka alanlarına daha çok eğimli olurlar. Tek Ada Okulları’nda çocuklar, bu zeka alanları ile birlikte öğrenme yollarını da geliştirirler. Çünkü alanlarında uzman öğretmenleri daha okuldaki ilk günlerden itibaren öğrencilerin gelişmiş zeka alanlarını tanımaya başlar ve okuldaki öğrenmelerini tercih ettikleri bu zeka alanları yoluyla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Çoklu zeka kuramıyla öğrenciler; kendilerini iyi tanıyan ve güvenen, soru soran, analitik, muhakeme gücü yüksek, çevresini doğru algılayabilen, kararlı, hak ve sorumluluklarının bilincinde, bilgiyi ulaşmayı bilen, aktif, problem çözebilen ve empati kurabilen bireyler olmaktadır.