Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

 

  • Disiplin: Öğrenciye öz disiplin ve sosyal düzen kurallarını aktarmak.
  • Akademik Başarı: Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencinin kendini geliştirmesine rehberlik etmek.
  • Sorumluluk: Problem karşısında problem çözme yeteneklerini geliştirme.
  • Denetim: Yıl içinde belirli aralıklarla yapılan ölçmelerle gelişimi takip etmek.
  • Bilgi ve Teknoloji: Bilimsel süreçleri takip ederek, yeni imkanlar doğurmak.
  • Herkese Başarı: Her alanda sunulan imkanlarla öğrencinin eksik yönlerini tamamlamak.
  • Aile ile iş Birliği: Aile ile sürekli iletişim halinde kalarak öğrenciye karşı tutarlı bir yaklaşım geliştirmek.